Roman Kružliak

We Build Building and Great Homes.

We successfully cope with tasks of varying complexity, provide long-term guarantees and regularly master new technologies.

Get in touch

(+380) 50 318 47 07

65 Allerton Street 901 N Pitt Str, Suite 170, VA 22314, USA

Školenie u pána Kružliaka, v sebe nieslo príjemný ľudský rozmer čo pri náročnej téme ( Investovanie do nehnuteľností ) nie je podľa mňa samozrejmosťou. Získané informácie považujem za praktické a pokúsim sa niektoré z ich uplatniť v reálnej praxi. Dlhodobý osobný kontakt so školiteľom a komunitu investorov považujem za veľmi prínosný a podstatný prvok. Ak to myslíte s investovaním do nehnuteľností vážne – odporúčam.