Roman Kružliak

We Build Building and Great Homes.

We successfully cope with tasks of varying complexity, provide long-term guarantees and regularly master new technologies.

Get in touch

(+380) 50 318 47 07

65 Allerton Street 901 N Pitt Str, Suite 170, VA 22314, USA

Ďakujeme veľmi pekne Romanovi Kružliakovi, opakovane sme potrebovali poradenstvo v pre nás v nie ľahkých realitných záležitostiach. Vždy ochotne, promptne, s nadhľadom a ľahkosťou nám pomáhal sa zorientovať. Dostávali sme nielen odborné rady, ale aj skúsenosť, ako sa v tejto oblasti dá hýbať vysoko profesionálne a zároveň ľudsky, poctivo, slobodne, tvorivo a zmysluplne. Tak ako by to malo byť. Všetko dobré želáme. heightened productivity.