Roman Kružliak

We Build Building and Great Homes.

We successfully cope with tasks of varying complexity, provide long-term guarantees and regularly master new technologies.

Get in touch

(+380) 50 318 47 07

65 Allerton Street 901 N Pitt Str, Suite 170, VA 22314, USA

Veľmi vhodne investované peniaze do tohto vzdelávania, obsahom sú cenné informácie prefiltrované skúsenosťami. Školenie prebieha v príjemnej atmosfére a Roman bez problémov odpovedá na všetky otázky.