Roman Kružliak

We Build Building and Great Homes.

We successfully cope with tasks of varying complexity, provide long-term guarantees and regularly master new technologies.

Get in touch

(+380) 50 318 47 07

65 Allerton Street 901 N Pitt Str, Suite 170, VA 22314, USA

S účasťou na tomto školení som bola nadmieru spokojná. Roman predstavil komplexné a praktické informácie o investovaní do nehnuteľností, ktoré prekročili moje očakávania. Každý modul bol štruktúrovaný tak, aby som získala nielen teoretické znalosti, ale aj praktické rady, ktoré možno ihneď aplikovať na reálnom trhu.

Obzvlášť oceňujem interaktívny prístup, ochotu odpovedať na všetky otázky a poskytovať individuálnu spätnú väzbu. Školenie bolo plné príkladov z praxe, čo mi pomohlo lepšie porozumieť komplexnosti investičného procesu.

Skutočne cenné bolo zoznámenie sa s rôznymi stratégiami a nástrojmi, ktoré môžu výrazne zlepšiť rozhodovací proces a maximalizovať výnosy z investícií.

Odporúčam školenie každému, kto má záujem investovať do nehnuteľností a chce sa vyhnúť možným chybám na začiatku svojej investičnej kariéry. Skvelá príležitosť získať pevný základ pre úspešné investovanie.