Roman Kružliak

We Build Building and Great Homes.

We successfully cope with tasks of varying complexity, provide long-term guarantees and regularly master new technologies.

Get in touch

(+380) 50 318 47 07

65 Allerton Street 901 N Pitt Str, Suite 170, VA 22314, USA

Účasť na dvojdňovom seminári vedenom pánom Romanom Kružliakom, zameranom na investovanie do nájomných nehnuteľností, bola pre mňa mimoriadne obohacujúca skúsenosť. Tento čas bol naplnený cennými poznatkami a praktickými radami od skúseného investora, čo mi poskytlo hlbší pohľad do sveta realít. Seminár by som vrelo odporúčal každému, kto má záujem hlbšie sa zorientovať v tejto oblasti. Som presvedčený, že na Slovensku nenájdete lepšiu príležitosť na získanie tak kvalitných informácií o investovaní do nájomných nehnuteľností.